En plads hos Mariehønen Aalborg koster kr. 8250,-

Tilskudet fra Aalborg Kommunne udgør kr. 5811,-

Dvs. at jeres reelle egenbetaling er kr. 2439,-

Prisen inkluderer: kost, skumklude, diverse cremer og ture ud af huset.

Betalingen foregår i alle årets 12 måneder. Tilskuddet fra Aalborg Kommune vil også blive betalt forud.

Beløbet på kr. 8250,- skal være til rådighed på min konto den 1. i hver måned, og skal betales forud.

Har du mere end et barn i privat dagpleje eller kommunal pasning, får du søskenderabat efter gældende regler i Aalborg Kommune.

Alle meddelelser til Aalborg Kommune vedrørende ændringer af løn, åbningstider, adresse eller opsigelse skal ske via Digital Post og underskrives med NemID af både forældre og dagplejer. Dette foregår gennem dagplejeren.

Mine kontooplysninger er: Reg.nr.: 9280 Konto nr.: 1940179064