1. Åbningstider

Mandag – torsdag: 7:00 – 16:30

Fredag: 7:00 – 16:00

Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid og være afhentet inden for den angivne lukketid. I praksis betyder det, at I som forældre skal hente barnet 10 min før lukketid, så der er god tid til at tale om dagen og få sagt ordentlig tak for i dag.

Jeg åbner, når det første barn er afleveret, og lukker når det sidste barn er hentet.

Når I afleverer jeres barn om morgenen, skal I informere mig om, hvornår I ca. henter jeres barn i forhold til planlægningen af dagen.

Jeg udleverer kun jeres barn til jer som forældre, hvis ikke andet er tydeligt aftalt.

2. Betaling og priser

En plads hos Mariehønen Aalborg koster kr. 8250,-

Tilskudet fra Aalborg Kommunne udgør kr. 5811,-

Dvs. at jeres reelle egenbetaling er kr. 2439,-

Prisen inkluderer: kost, skumklude, diverse cremer og ture ud af huset.

Betalingen foregår i alle årets 12 måneder. Tilskuddet fra Aalborg Kommune vil også blive betalt forud.

Beløbet på kr. 8250,- skal være til rådighed på min konto den 1. i hver måned, og skal betales forud.

Har du mere end et barn i privat dagpleje eller kommunal pasning, får du søskenderabat efter gældende regler i Aalborg Kommune.

Alle meddelelser til Aalborg Kommune vedrørende ændringer af løn, åbningstider, adresse eller opsigelse skal ske via Digital Post og underskrives med NemID af både forældre og dagplejer. Dette foregår gennem dagplejeren.

Mine kontooplysninger er: Reg.nr.: 9280 Konto nr.: 1940179064

3. Sygdom

Jeg modtager ikke børn, der er syge i forhold til smittefare for de øvrige børn og for mig selv. Børn har ligeledes bedst af at blive raske hjemme, da der i dagplejen ikke er tid til den omsorg et sygt barn har behov for.

Bliver barnet syg mens det er i dagpleje, bliver I kontaktet af mig og barnet skal hentes straks herefter.

Barnet må komme igen, når det er raskt og feberfrit, og kan deltage i de aktiviteter som det plejer uden at kræve særlig pasning.

Læs om de specifikke sygdomme på: http://www.sygeboern.dk

Husk at give mig besked, hvis jeres barn bliver syg enten pr. telefon eller sms og igen ved raskmelding. Dog tidligst kl. 6:30 samme dag og senest kl. 21:00 dagen inden barnet kommer i dagplejen.

Jeg tilbyder ikke gæstedagpleje i tilfælde af, at jeg skulle blive syg. I skal derfor selv sørge for pasning af jeres barn. I nogle tilfælde vil jeg dog have mulighed for at tilkalde en godkendt vikar.

Jeg yder ikke refusion for de dage, jeg er syg.

Jeg har ret til barnets første sygedag.

 

Særlige tilfælde, hvis barnet ikke kan modtages i pasningsordningen

Der modtages ikke børn med midlertidig eller permanent funktionsnedsættelse, som kræver særlig pasning og/eller opmærksomhed. Jeg modtager heller ikke et barn, der skal smertedækkes med daglig medicin for at fungere i dagplejen.

Det er vigtigt, at I tydeligt gør mig opmærksom på sygdomme hos jeres barn, da det er nødvendigt med åbenhed omkring dette. Vi skal i samarbejde mindske risiko for smittefare. Dette skal ske af hensyn til både de andre børn samt min familie.

Ved børnesygdomme, der kræver behandling, evt. børneorm eller lus, vil jeg kræve, at hele børnegruppen inkl. evt. forældre og søskende kommer i behandling. Hvis dette bliver tilfældet, vil I modtage information herom.

 

Vaccination

Jeg modtager kun børn, som har fulgt det anbefalede vaccinationsprogram.

4. Ferie og fridage

Dagplejen holder ferielukket under ferie, weekender samt helligdage.

Jeg har ret til 6 ugers ferie om året.

 

Dagplejen holder lukket følgende dage i 2020

 • Sommerferie: Uge 27, 28, 30
 • Efterårsferie: Uge 42
 • Vinterferie: Uge 8
 • Helligdage

Diverse feriedage meldes ud i god tid.

Jeg holder yderligere lukket 2 dage om året for at deltage i kurser, da jeg mener det er vigtigt at videreudvikle mig.

Min ferieplan vil blive varslet i god tid, så I har mulighed for at planlægge det ind i jeres liv. Jeg tilbyder ikke gæstedagpleje, når jeg holder ferie.

5. Kost

Børnene vil få tilbudt mad 4 gange i løbet af dagen, som vil være varieret i løbet af ugen.

Jeg stræber efter, at børnene får en sund og varieret kost ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis jeres barn skal have morgenmad i dagplejen, er det i tidsrummet fra kl. 7:00 – 7:45 i forhold til de øvrige aktiviteter eller ture ud af huset.

Morgenmaden kan bestå af havregrød, gryn med mælk, yoghurt med drys eller knækbrød med smør (hvis jeres barn har andre behov, så lad mig høre).

Formiddagsmaden vil være forskellig slags frugt.

Til frokost vil børnene få rugbrød med diverse fiske- og kødpålæg, ost og grønt. Der vil indimellem være en lun ret.

Eftermiddagsmaden kan være en boller eller rugbrød med pålæg, frugt og grønsager.

Børnene vil få tilbudt vand eller mælk til måltiderne.

Jeg køber ikke specialkost, så det skal jeres barn selv medbringe, hvis det er aktuelt.

6. Forældresamarbejde

Som privat børnepasser for jeres barn, er jeg så heldig at få en stor del af jeres barns vågne timer, hvorfor det er vigtigt for mig, at jeg har et rigtig godt samarbejde med jer forældre. Jeg vil vægte vores dialog højt og har en stor forventning om et godt og informationsrigt samarbejde – både i gode og svære tider.

Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke går ind for dybe og bekymrende samtaler ved aflevering eller afhentning, da disse skal tages i stille og rolige omgivelser og ikke over hovedet på børnene.

Jeg forventer et tillidsfuldt, ærligt og åbent samarbejde med jer. Vi skal sammen skabe den bedste hverdag for jeres barn.

 

Sikring af barnets omsorg og trivsel

Hvis I modtager vejledning omkring barnets omsorg og trivsel, skal disse råd tages til efterretning. Det er forældrenes ansvar at medbringe det tøj, som barnet skal bruge. Vejledning omkring tøj og udstyr skal altid følges.

Fodtøj skal passe til årstiden og skal være i en passende størrelse og kvalitet og bidrage til udvikling af sunde børnefødder. Skønner jeg, at fodtøjet ikke passer, skal andet medbringes når barnet møder i pasningsordningen igen. Fodtøj skal være nemt at tage af og på de små fødder.

Tøj må ikke være til fare for barnets sikkerhed. Er tøjet farligt eller skadeligt, skal råd vedrørende dette følges.

Rød numse skal behandles både hjemme og i pasningsordningen. Har barnet ved fremmøde så rød numse, at det ikke kan begå sig og trives i pasningsordningen, ringes barnet hjem. Rød numse skal altid meddeles til mig ved fremmøde, så der kan tages hensyn til dette. Barnets numse skal vaskes grundigt efter aftørring både hjemme og i pasningsordningen.

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg som privat børnepasser har skærpet underretningspligt til Aalborg Kommune ved omsorgssvigt, både på arbejde og i fritiden. Skulle det blive aktuelt, at jeg skal meddele noget til Aalborg Kommune, vil I selvfølgelig altid blive underrettet først medmindre der er særlige omstændigheder som gør at dette ikke er forsvarligt.

 

Søvn

Jeg følger som udgangspunkt Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til børn, hvorfor det også er herudfra mine rutiner er lavet. Det er dog også vigtigt for mig at understrege, at jeg vil kigge på det enkelte barn og følge barnets behov.

Regelmæssighed og rutiner er en af forudsætningerne for, at børn trives, er glade, kan koncentrere sig og får en god udvikling. Derfor er det vigtigt, at barnet får faste sovetider i Mariehønen, og jeg forventer også, at I følger disse sovetider i weekenderne.

Børnene sover udenfor i jeres medbragte barnevogn. De sover som udgangspunkt rundt om huset eller i en åben garage. Børnene puttes ikke til lur udenfor, hvis der er koldere end -10 grader.

 

Læreplaner

Jeg arbejder med læreplaner, hvilket har en betydning for den måde jeg vil være sammen med jeres barn på. Jeg vil arbejde med børn som jeg altid har gjort i mit tidligere arbejdsliv med børn. Det er vigtigt, at der er fokus på børnefællesskaber, hvor læring foregår i et socialt samspil.

Hverdagen i Mariehønen vil byde på forskellige aktiviteter. Nogle vil være spontane og tage udgangspunkt i at følge børnenes initiativer den enkelte dag, hvor vi spontant kan ændre eller planlægge aktiviteter. Derudover vil der være planlagte aktiviteter, som jeg planlægger ud fra årshjulet.

 

Årshjul

Jeg vil planlægge aktiviteter med fokus på sanser, motoriske og sociale kompetencer, farver, former, bogstaver og tal, babymatematik, sprog og børnenes naturlige udvikling.

I skal medbringe

 • Barnevogn med fast kaleche
 • Godkendt sele til barnevognen
 • Regnslag og myggenet
 • Dyne, pude, lagen m.m. eller voksipose
 • Bleer
 • Skiftetøj
 • Overtøj (passende til årstiden)
 • Sko/støvler (passende til årstiden)
 • Hjemmesko
 • Sutter og evt. sutteflaske samt mælkeerstatning el. babymos
 • Sovebamse

HUSK at skrive navn i alle barnets ejendele.

Jeg sørger for

 • Vådservietter
 • Engangsvaskeklude
 • Solcreme og salve
 • Hagesmække til spisning

7. Familie og gæster i hjemmet

Min kæreste kan til tider arbejde hjemmefra, og vil derfor være i huset. Han er godkendt af Aalborg Kommune.

Det kan forekomme, at der opholder sig gæster i hjemmet.

Vi har en hund, Karen, som i åbningstiden vil befinde sig i entréen på 1. salen eller haven. Yderligere har vi en udekat, Bobo, som for det meste er ude, men ligeledes har adgang til entréen og 1. salen.

Vores hjem er røgfrit.

8. Ulykkeforsikring

Det er vigtigt, at jeres barn er dækket af en ulykkesforsikring, hvis jeres barn mod forventning, skulle komme til skade. Rådgiv jer evt. hos jeres forsikringsselskab.